Kérjük, pontosan tanulmányozza át az alábbiakat!


1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

A.) A Web áruházat üzemeltetõ adatai:
Minitoys KFT. (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 3281 Karácsond, Hársfa utca 23 
Bejegyző Bíróság: Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Raktár: 3200 Gyöngyös Bethlen Gábor u.3.
Tel: 06-30-8279256
 
 

B.) A Vásárló:
Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

C.) A Fuvarozó:
Ügyfeleinket a Transoflex a DPD vagy a GLS futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki, valamint lehetőség van az áru átvételére az alábbi átvevő pontokon is:

-     Budapesten 1066 Budapest, Teréz krt. 32. (az udvar közepén jobbra).

Az udvarra a Jókai utca felől be lehet hajtani autóval is, a Zichy utcát elhagyva balra az első kapualj.

Nyitva tartás:
hétfő:                                          11:00-18:00-ig,

kedd, szerda, péntek:                10:00-18:00-ig,

csütörtök                                     10:00-19:00-ig

szombat, vasárnap: ZÁRVA

Kezelési költség : 790 Ft, Súlyhatár : 30 kg

Gyöngyösön Bethlen Gábor u.3. alatt munkanapokon a koronavírus miatti szabályozás értelmében  8:00-15:00 ig vehetik át. Ha más időpontot szeretne Gyöngyösön, hívja a 0630-2066303-as számot


2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

C.) A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekrõl, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerzõdés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerzõdés új verziójának közzétételétõl számított 8 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen vagy hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minõsül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

A.) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerzõdéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezõnek ismeri el. A szerzõdés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. Szolgáltató Romániában is üzemelteti ezt a web áruházat, mely a www.minitoys.ro oldalon érhetõ el.

B.) Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.

C.) A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehetõ legrövidebb idõn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás elõzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstõl számított 5 napos határidõt biztosít a helyzet megoldására.

D.) A Szolgáltató nem vállal felelõsséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

E.) A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, elõre nem látható vagy következményes károkért, illetõleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésbõl, programok elvesztésébõl, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésbõl eredõ károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenõrzési körén kívül esõ okból bekövetkezõ károkért.

F.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelõi felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldrõl, mind külföldrõl elérhetõ. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes. Románia területére a www.minitoys.ro oldalon található szerzõdési feltételek érvényesek.

G.) A Szerzõdés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végsõ formájában jóváhagyja.

H.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minõsítse. A megrendelések 100 000 Ft értékig fizethetõk a Fizetési Feltételek alapján, az ezt meghaladó értékû rendelések külön elbírálás alá kerülnek.

I.) A Szolgáltató internetes felületén történõ regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4. Szállítási feltételek

A.) A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

A Vásárló részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót a Transoflex, a DPD és a GLS futárszolgálatok segítségével szolgáljuk ki. A megrendelt termékekre csomagolási költségeket nem számítunk fel.
A postai szállítás díja csomagonként: 1290 Ft bruttó 5 kg-ig
 
Szállítási költségek alakulása a súlyok alapján:
,
 
 
Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtõl is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevõ nagy valószínûséggel tartózkodik a szállítás várható idõpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Vásárlási Feltételek 3.F.) pontjában leírtak érvényesek.
5. Fizetési feltételek
 
A.) Utánvétes fizetés: a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a postai szállítási és az utánvét költségeit. Az utánvét költsége egyszeri 200 Ft.
 
B,) A vásárló választhatja rendelés leadásakor a banki átutalásos fizetést is. Ilyenkor a rendelés visszaigazolásakor megküldjük bankszámlaszámunkat, s ide kell átutalni a megrendelés értékét. Ez esetben nem számítunk fel utánvét díjat, így 200 Ft-al olcsóbb, mint az utánvétes szállítás.
 
C.) A vásárló választhatja rendelés leadásakor a bankkártyás fizetést is. Ilyenkor a rendelés végén a fizetéskor átirányítjuk a Barion oldalára, ahol kényelmesen és biztonságosan kifizetheti kártyájával a megrendelés ellenértékét. Ez esetben nem számítunk fel utánvét díjat, így 200 Ft-al olcsóbb, mint az utánvétes szállítás.
 
6. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 45/20142. Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétõl számítva 14 munkapon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a vásárló a csomagot átvette.  De a fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

7. Adatvédelem, adatbiztonság    A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelõ titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel.

D.) A Szolgáltató internetes felületérõl más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérõek, és a Szolgáltató nem vállal felelõsséget mások titoktartási szabályaiért, illetõleg a mások által gyûjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következõ adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe
- neve
- szállítási címe
- elérhetõségi telefonszáma

Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyûlt statisztikai adatokat megõrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyûjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelõek és pontosak legyenek, a honlap mûködtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetõleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B.) A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetõségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetõségein keresztül törölheti.

C.) A kódszó titkosságának védelme a Vásárló feladata.
 
Minitoys KFt